Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

47 93 09 09 post@sma-enheter.no
Små Enheter AS Grenseveien 91 Oslo 0607 PB 6575 Etterstad Norge
Har du spørsmål? Send oss en melding

Faglig profil

Vi har spesiell kompetanse innenfor området dobbeltklienter – barn og unge med særlig utfordrende livssituasjon som står i veien for god utvikling.

Med dobbeltklienter menes klienter med behov for tjenester innenfor både barnevernloven og behov for hjelp til sin tilleggsproblematikk der psykiske lidelser er fremtredende.

Små Enheter er spesielt rettet inn mot barn og unge som har flere plasseringer bak seg, og som har vansker med å fungere i større grupper.

Behandlingen som tilbys beboerne er systematisk miljøterapi, hvor de mest virksomme elementene er relasjonsbehandling, mentaliserende holdning og handling, samt målstyringsarbeid.

Institusjonsmodellen består av små enheter, utformet som normale eneboliger. Hvert hus er godkjent for tre beboere. Grunnbemanningen for hvert hus er to miljøterapeuter i medleverturnus. 

Enhetene følges opp av enhetsleder. I tillegg har hver enhet en ledende miljøterapeut, en skoleansvarlig og en helseansvarlig. Alle enheter får veiledning og opplæring fra psykiater, kurs fra barnevernfaglig ansvarlig, samt opplæring fra eksterne kursholdere.