Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

47 93 09 09 post@sma-enheter.no
Små Enheter AS Grenseveien 91 Oslo 0607 PB 6575 Etterstad Norge
Har du spørsmål? Send oss en melding

Et av de beste institusjonstilbudene for unge med livsutfordringer innenfor barnevern og psykiatri.

Små Enheter er en godkjent barnevernsinstitusjon som skaper verdige liv og gode hverdager for barn og unge med utfordringer innen barnevern og psykiatri.

Ved våre avdelingsboliger i Vestby og Moss har vi fagpersonell og ansatte som har arbeidet sammen i lang tid.

Våre boliger

Små Enheter er en godkjent barnevernsinstitusjon med totalt 9 avdelingsplasser fordelt på våre boliger i Vestby og Moss.

Les mer >

Vår kompetanse

Vi har kompetanse indenfor angst, depresjon, kognitiv svikt, personlighetsproblematikk, traumelidelse, m.m.

Les mer >

Om oss

Vi skal sikre et verdig liv for våre beboere. Det er utsatte barn og ungdom vi først og fremst er til for.

Les mer >

Målgrupper

Målgruppen består av begge kjønn i alderen 13 til 19 år. Målgruppen vår er ofte utsatt for omsorgssvikt og traumer som har bidratt til en utvikling av relasjonsskader.

Les mer

Arbeidsprosesser

Kartlegging, målstyring, nettverk og miljøterapi. En systematisk tenkning er grunnleggende for institusjonens tilnærming og behandling av unge mennesker med sammensatt problematikk.

Les mer

Med Små Enheter får du

  • Med totalt 9 avdelingsplasser fordelt på våre boliger i Vestby og Moss. 

  • Boligene har minimum 5 soverom og 2 komplette bad, stue, kjøkken og vaskerom. Alle boligene har enerom til både ungdommene og medarbeiderne. Alle boligene er godkjent for 3 plasser, iht. lov om barneverntjenester.

  • Miljøterapien er en behandlingsform som benytter aktiviteter og ”her-og- nå” situasjoner for å skape en ønsket endring. Endring av tanker, følelser og atferd er viktig når de skaper stort ubehag og konflikter for barnet selv og barnets omgivelser. Miljøterapien blir ofte først virksom etter at man har etablert en trygg relasjon.

  • I tillegg til et systematisk miljøarbeid i institusjonen, arbeider miljøterapeutene med tilrettelegging av alle arenaer der beboeren ferdes; familie, venner, lokalmiljø, BUP og skole. Personalet bruker således beboerens naturlige miljø som den sosiale rammen for å skape positive endringer.

  • Miljøterapeuten inntar en åpen og undrende holdning til klientens opplevelse, samtidig som man åpner sitt sinn for klienten. Det betyr å snakke høyt om hva man tenker og føler når man er sammen.

  • Våre enheter er godkjent for plassering i institusjon etter BVL §§ 4-4, 4 ledd og 4-12. Disse omsorgsplasseringene utgjør hovedgruppen av institusjonens plasseringer. Denne gruppen har ofte omfattende ”sosioemosjonelle” problemer som kan knyttes til ugunstige oppvekstvilkår, ulike psykiske lidelser, utviklingshemninger eller utviklingsforstyrrelser. Les mer under målgrupper.

  • Våre enheter er godkjente for plasseringer i institusjon etter BVL §§ 4-24 og 4-26. Barn kategorisert som å ha lav risiko for videreutvikling av atferdsvansker plasseres ikke sammen med barn med høy risiko for videreutvikling av atferdsvansker. Les mer under målgrupper.

  • Alle våre enheter er godkjent for akuttplassering etter BVL §§ 4-25 2. ledd, 4-6, 1 og 2. ledd. § 4-6,1 ledd, med samtykke fra foreldre, § 4-6,2 ledd, uten samtykke fra foreldre og § 4-25, 2 ledd jf.§ 4-24, atferdsvansker. Les mer under målgrupper.

  • Enkelte av institusjonens godkjente leiligheter kan benyttes til selvstendighetstrening og ettervern. Leilighetene som benyttes har god standard, egen inngang og god størrelse. Les mer under målgrupper.

Vi tilstreber å være et selskap som beboere og medarbeidere er stolte av. Vårt arbeid preges av medfølelse, delaktighet og respekt for individets integritet.