Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

47 93 09 09 post@sma-enheter.no
Små Enheter AS Grenseveien 91 Oslo 0607 PB 6575 Etterstad Norge
Har du spørsmål? Send oss en melding

Inntaksregler

Henvendelser om inntak av barn og ungdom kommer i hovedsak fra Bufetat, via Fagteam eller Nasjonalt inntaksteam. Målgruppen består av begge kjønn i alderen 13 til 18 år.

Målgruppen er ofte utsatt for omsorgssvikt og traumer. Inntaksteamet ledes av leder og alle inntak vurderes i samarbeid mellom fagleder, daglig leder, avdelingspsykiater og den aktuelle avdelingsleder.

Våre målsettinger:

  1. Før inntak: Nødvendige risikovurderinger er gjort. Institusjonen skal videre ha mottatt tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre en valid vurdering av om institusjonen har riktig kompetanse og egnede lokaler i forhold til innsøkende barn.
  2. Ved innflytting: Alle formelle dokumenter skal være tilgjengelig i avdelingen ved innflytting. Beboers rom skal være gjennomgått og klarlagt. Den faste personalgruppen skal ha mottatt tilstrekkelig opplæring før innflytting.
  3. HMS: Sikre at miljøterapeutene så langt det lar seg gjøre ikke utsettes for vold, trusler eller andre uheldige belastninger. Se punkt vedrørende internkontrollforskriften og bruk av skjema for registrering av avvik.

HMS – Ved inntak gjennomføres risikovurderinger på følgende områder:

  1. Voldsrisikovurdering
  2. Suicidvurdering
  3. Overgrepsproblematikk (SSA; skadelig seksuell atferd, prostitusjon m.m)