Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

47 93 09 09 post@sma-enheter.no
Små Enheter AS Grenseveien 91 Oslo 0607 PB 6575 Etterstad Norge
Har du spørsmål? Send oss en melding

Spiseforstyrrelser

Mange av beboerne hos Små Enheter kan ha forskjellige former for spiseforstyrrelser, og i varierende grad. Dette kan framstå i milde former, som for eksempel en rigiditet i forhold til hva de kan og skal spise, og til altoverskyggende symptomer som preger hele hverdagen.

Ved inntak av beboere med kjent spiseforstyrrelse er det vanlig og initialt å ha en observasjonstid på 2-4 uker der man kartlegger beboerens atferd og faktorer knyttet til spiseforstyrrelsen, som hva beboeren liker og ikke liker og hvilken mat som ev. gjør beboeren engstelig. Personalet har i kartleggingsfasen en undrende og nysgjerrig holdning fremfor å være strenge.

I de tilfellene hvor lidelsen ikke krever spesiell tilrettelegging med faste ernæringsregimer tilstreber vi en størst mulig grad av normalitet rundt spisesituasjonene. Små Enheter har en variert meny med faste spisetider. Personalet må være gode rollemodeller, være til stede, trygge situasjonen rundt måltider og være sammen med pasienten under måltidene.

Mange av våre beboere har manglende erfaring med å sitte samlet rundt et bord under måltider, så det er i seg selv et viktig aspekt med tanke på struktur. Videre oppmuntres beboerne til å delta i matlagingen for å opparbeide seg kunnskap rundt dette. Hver enkelt beboer blir oppfordret til å forsøke mat hun/han ikke liker, og blir trygget av personalet i slike situasjoner. Personalet observerer beboer i ½ time etter måltid. Kaster beboeren opp? Er det annen avvikende atferd? Man må være oppmerksom på at spiseforstyrrelse og oppkast kan være en affektiv regulering av omgivelsene.

I de tilfellene hvor spiseforstyrrelsen er hovedsymptomet følger vi et regime i forhold til vektendringer, spesialernæring, aktivitetsregulering og oppfølging etter måltidene. I tilfeller med kritisk lav vekt og ernæringsstatus samarbeider vi med spesialisthelsetjenesten med tanke på tilrettelegging av påkrevde tiltak. Det kan i perioder være påkrevd med innleggelse i somatisk eller psykiatrisk enhet for å gjennomføre livsnødvendig tilførsel av næring. Vi følger da opp barnet daglig. Parallelt med kontroll av ernæringsstatus får disse beboere en psykiatrisk utredning på BUP for å avdekke eventuelle andre grunnlidelser eller traumer som kan ligge til grunn for spiseforstyrrelsen.