Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

47 93 09 09 post@sma-enheter.no
Små Enheter AS Grenseveien 91 Oslo 0607 PB 6575 Etterstad Norge
Har du spørsmål? Send oss en melding

Utviklingsforstyrrelser og andre smerteuttrykk

ADHD og Asperger, gjerne med tilleggsproblematikk som angst, tvangslidelser og psykoser, krever en struktur med svært tydelige og forutsigbare grenser.

Avgjørende for god behandling er også relasjonsbygging, kontinuitet og trygghet i miljøterapien. Det er vesentlig at voksne rundt beboer gir de samme beskjeder og er konsekvente. Det legges til rette for samarbeid og felles forståelse og tilnærming mellom institusjonen og familien, skolen, barnevern og BUP. Dette for å sikre samkjørt opplegg og unngå at beboeren blir forvirret av motstridende meldinger. Grenser ligger i strukturen: ”Her gjør vi det slik fordi…” Vise til lover og regler. Enhetsleder, behandler, barnevern og foreldre står for restriksjoner (telefonbruk, TV, data, utgang og liknende). Det vektlegges forutsigbare og oversiktlige planer i hverdagen, herunder avtaler med skole, foreldre med mer. Det tas hensyn til beboers kapasitet, funksjonsnivå og resurser. Personalet støtter opp om særskilte interesser.

Lav EE (Expressed Emotions) er avgjørende for ro og for å sørge for færrest mulige konflikter i miljøet. Det legges til rette for at beboeren kan delta i felles aktiviteter med andre barn, men på egne premisser. Man velger egnede aktiviteter og gjør dem forståelige og interessante. Personalet hjelper beboeren til å utvikle en forståelse for at deres verdensoppfatning tidvis kan skille seg fra andres. Miljøpersonalet overser avvik som ikke er belastende for andre (at personen vandrer omkring, tar på ting etc.). Man unngår å diskutere unødvendig. Personalet tolker atferd for å oppdage misforståelser. Det er vesentlig å relatere problemene til tilstanden, og ikke vond vilje eller latskap.

Nødvendig utredning og medisinsk behandling skal sikres gjennom et samarbeid mellom BUP, fastlege og vår spesialist i psykiatri.